Top

رونمایی

مراسم رونمایی از محصولات برتر شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال ۹۶ روز سوم دی ماه در سالن همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
در این مراسم با حضور جمعی از شخصیت های دانشگاهی، مدیران علمی و صنعتی کشور، سرمایه گذاران، مشاوران تخصصی و مدیران واحدهای فناور، محصولاتی که از نظر فنی، اقتصادی و بازار قابل توجیه بوده و داوری را پشت سر گذاشته باشند، در قالب یک رویداد تبلیغاتی رونمایی می شوند.
در برنامه رونمایی سال ۹۶ پانزده محصول که با تلاش متخصصان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طراحی و تولید شده اند، معرفی خواهند شد.
در این رویداد اهداف زیر را دنبال خواهیم کرد:
• معرفی شرکت های مستقر در پارک و محصولاتشان به بازار و کمک به توسعه توان ارتباطی آن ها
• ایجاد بستری برای تعاملات اولیه در جهت عقد قرارداد با مشتریان، سرمایه گذاران و سازمان های دولتی
• کمک به توسعه نام و نشان تجاری شرکت ها
• کاهش هزینه های ارائه محصول و تبلیغات برای شرکت های مستقر در پارک
• معرفی پارک علم و فناوری و نمایش توانمندی و استعداد موجود در دانشگاه تهران
• کمک به جذب منابع مالی خصوصی و دولتی با نمایش قابلیت ها و دستاوردهای پارک

پارک علم و فناوری