Top

اتاق مذاکره تجاری و سرمایه گذاری

اتاق مذاکره تجاری و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری جسورانه حلقه مفقوده تجاری سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان و ثروت‌آفرین است که باعث هم افزایی میان علم و ثروت می شوند. این سرمایه گذاران با هدایت منابع مالی خصوصی و عمومی به ساختارهای دانش‌محور، موجب افزایش ارزش افزوده تولید داخلی از طریق حمایت از چنین شرکت‌هایی می‌شوند.
در پانل سرمایه گذاری و تجاری سازی که همزمان با رونمایی از محصولات جدید پارک دانشگاه تهران در سوم دی ماه سال ۹۶ برگزار خواهد شد، به بررسی سرمایه گذاری در حوزه فناوری با حضور سرمایه گذاران و سرمایه پذیران این حوزه می پردازیم.

پارک علم و فناوری