Top

سرمایه گذاری جسورانه

جسورانه

اتاق مذاکره و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بستر مناسبی را برای بررسی طرح‌ های تجاری و تصمیم گیری در مورد همکاری مشترک بر یک طرح تجاری فناورانه فراهم می کند. این برنامه امسال همگام با برگزاری رویداد رونمایی از محصولات فناور شرکت های مستقر در پارک دانشگاه تهران، اجرایی خواهد شد.
در این برنامه تعدادی از سرمایه گذاران، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و شتاب دهنده ها به کسب و کارها و استارت آپ های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خدمات و طرح های سرمایه گذاری خود را ارائه کرده و به انجام مذاکرات تجاری می پردازند.

پارک علم و فناوری