Top

بهمن ۱۳۹۵

— تجهیز منابع مالی استارت‌آپ‌ها با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه

— نبود نوآوری، بزرگ ترین مشکل در سیستم بانکی است

— گردش مالی ٨٠٠ میلیارد تومانی شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

— رونمایی از ده محصول برتر دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری