Top

بهمن ۱۳۹۵

— آغاز به کار سرمایه گذاری مجازی در مراسم رونمایی و فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

— وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جمع میهمانان ویژه رونمایی پیوستند

— انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت فرابورس به جمع میهمانان ویژه رونمایی پیوستند

— رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و نائب رئیس اتاق بازرگانی به جمع میهمانان ویژه رونمایی پیوستند

— دست سرمایه گذاران جسورانه همگام در دست شرکت های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

— فن بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود.

— اولین لابراتوار کسب و کار کشور با همکاری دانشکده مدیریت و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی می شود.

پارک علم و فناوری